OpenType tabelid


GSUB: Sisaldab infot tähemärkide asenduse kohta, et tegeleda juba detailsemalt iga tähemärgiga eraldi, üks-mitmeks asenduse (liittähtede lahutamine), mitmete tähemärkide asenduse (liittähtede) ja kaastekstist tuleneva tähemärkide asenduse kohta.

GPOS: Sisaldab infot tähemärgi paiknemise kohta X ja Y telje suhtes, et tegeleda iga üksiku tähemärgi joondamisega eraldi, infot paaris tähemärkide kohta, kursiivi ja kaastekstist sõltuva tähemärgi joondamise kohta.

BASE: Sisaldab infot põhiliste sarnasuste kohta tähestik-tähestikuks teisendamise jaoks.

JSTF: Sisaldab joondamise juhtnööre, kaasa arvatud sõnavahed ja Kashida joondus.

GDEF: Sisaldab informatsiooni iga üksiku tähemärgi kohta selles shriftis: täht (lihtne tähemärk, liittäht või kirjavahemärk), liitmispunktid (kui neid on) ja liittähe juurdelisamismärk (kui tegemist on tähemärkide liitmisega).

Töötamine OpenType shriftiga

Tekstitöötlemise klient järgib standardset protsessi konverteerides kirjamärgi, mille kasutaja on sisestanud, positsioneeritud tähemärgiks, et tekitada teksti OpenType shriftiga:

- Kasutades shrifti CMAP-tabelit, korrigeerib klient kirjamärgi koodi tähemärgi koodiks.
- Kasutades infot GSUB-tabelist, korrigeerib klient tähemärgi koodi asendades positsioneerimis, vertikaalsed tähemärgid või liittähed.
- Kasutades GPOS-tabelit tähemärgi positsioneerimiseks ja tekstirea infot BASE-tabelist, paigutab klient tähemärgid kasutaja dokumenti.
- Kasutades JSTF-tabelit, joondab klient tekstiread, toimub ainult juhul, kui kasutaja on joondamise defineerinud.
- Operatsioonisüsteem rasteriseerib tähemärgid ja renderdab need vastavalt kasutatavate seadmete parameetritele. Eeldustekohaselt on need vastavuses väljundseadmetega.

Läbi eelnenud protsessi hoiab tekstitöötlusklient assotsiatsioone kirjamärkide originaalkoodide ja lõplikus töös asuvate renderdatud tähemärkide vahel. Lisaks võib klient salvestada keele- ja programmirakendusi teksti jadasse, et selgelt siduda tähekoodid tüpograafiliste rakendustega.

<< TAGASI