ClearType


Microsoft‘i suurepäraseimal saavutusel Windows XP juures ei pruugi olla midagi tegemist tema esiletrügivate paljukiidetud uuendustega. Revolutsiooniline on hoopis see, et uus operatsioonisüsteem kasutab Microsoft’i ClearType shrifti renderdamistehno-loogiat, mis muudab tekstid vedelkristall-ekraanidel (LCD- Liquid Crystal Displays) uskumatult selgeks. Võib kirjeldada erinevust tavalise renderduse ja ClearType tehnoloogia vahel ühe sõnaga – shokeeriv. Kineskoopmonitoridel ei muuda tehnoloogia midagi. Aga inimestele, kes kasutavad kaasaskantavaid arvuteid või lameekraani, võib Windows XP muljetavaldavalt tõestada, kuidas ta parandab teksti kvaliteeti, iseäranis dokumentide ja interneti lehtede puhul, kus must tekst on valgel taustal.

Joe Wilcox - c|net - 24 June 2001

ClearType on Microsoft‘i loodud tarkvaraline lahendus, parandamaks tekstide loetavust populaarsetel LCD ekraanidel. LCD tehnoloogiat kasutavad laialdaselt laptop-arvutid, Pocket PC‘d ja lamedad õhukesed kuvarid. ClearType shriftis tekst tundub ekraanil peaaegu sama terav ja selge, kui väljatrükituna paberil.

ClearType kasutab oma rakenduse teostamiseks LCD ekraani iga piksli vertikaalsete värvitriipude elemente. Enne ClearType tehnoloogiat oli väikseimaks detailide kujutamise ühikuks ekraanil üks piksel, aga ClearType, joostes LCD ekraanil, kasutab teksti detailide kuvamiseks murdosa pikslit horisontaalselt. Lisaresolutsioon tõstab ekraani teravust ja toob välja peeneid detaile teksti puhul, tehes pikaajalise arvutiteksti lugemise tunduvalt vähem vastumeelseks.

ClearType on Microsoft‘i järjepideva shriftiarenduse etapivõit. Rohkem kui kaks aastat otsis Microsoft‘i töörühm lahendust, et parandada shriftide renderdamise protsessi, detailselt uuriti tüpograafiat ja lugemise protsessi. Inimesed suudavad süveneda lugemisse jäägitult vaid juhul, kui sõnade äratundmine toimub alateadlikult ja teadvus on vaba jälgimaks teksti mõtet.

Avastati, et alateadlik sõnade äratundmine on võimalik ainult siis, kui tähemärkide tüpograafilised omadused, nagu kuju ja paksus ning tähtede omavaheline kaugus, on tasakaalus, sõnad moodustavad sellistel tingimustel kergesti haaratava mustri. Nende teadmistega, asus Microsoft lähemalt vaatlema, kuidas teksti ekraanile renderdatakse.

ClearType tehnoloogia

Selleks, et mõista kuidas ClearType töötab, tuleb esmalt teha endale selgeks, mis vahe on LCD monitoril võrreldes teiste tehnoloogiatega. Enamus kuvareid kujutab pilti kasutades piksleid, mis suurendatult tunduvad üksiku ruuduna. Seevastu üks piksel LCD ekraanil moodustub kolmest alam-pikslist: punasest, rohelisest ja sinisest (red - green - blue e RGB). Inimese silmaga vaadatuna moodustab see alam-pikslite kolmik ühe piksli.

Kuidas see mõjutab digitaalsete shriftide kvaliteeti? Traditsiooniline arvutishrift eeldab, et piksel on kas “sees” või “väljas”, vastavalt, kas ilmudes ekraanile või mitte. Tähed ilmuvad vastavalt pikslite olemasolule ekraanile sakiliste servadega, kuna nad koosnevad väikestest kastidest (pikslitest). Tavaline anti-alias efekt (vaadeldud eespool) pehmendab sik-saki, muutes osad pikslid pooltoonideks, samas kaotab aga ka shrifti teravus.

ClearType tehnoloogia teab, et LCD ekraani pikslid koosnevad värvilistest alam-pikslitest. ClearType kasutab inimese nägemisest lähtuvat mudelit, valimaks alam-pikslitele heleduse astet. ClearType tähed ilmuvad tänu sellele ekraanile pehmelt, mitte sakilistena ja ometi on tähemärkide servad teravad.

Joonis 24. ClearType shrifti renderdus

1. Väiketäht “m” tähemärgi piirjoonena, nii nagu ta on salvestatud shrifti.
2. Suurendatud “m” renderdus ekraanil ilma ClearType rakendusteta. Pane tähele, kui sakilised on tähemärgi servad.
3. Suurendatud “m” renderdus ekraanil, kasutades ClearType tehnoloogiat, tähemärk on tunduvalt pehmem, kui eelmisel renderdusel.

ClearType shrifti tehnoloogia töötab kõigi kuvaritega, loetavus paraneb mingil määral ka kineskoopkuvaritel (CRT), aga mitte nii drastiliselt, kui värvilistel LCD monitoridel või kõrgkvaliteediga laptop arvuti ekraanide puhul.

Hetkel on Windows XP Microsoft’i esimene operatsioonisüsteem, mis toetab ClearType rakendusi süsteemipõhiselt.

Materjalid
___________________________
Microsoft ClearType - Microsoft Corporation - www.microsoft.com/typography/cleartype
Win XP: To upgrade or not to upgrade? - Joe Wilcox - news.com.com

<< TAGASI