Times (New) Roman


Tähestiku on loonud “The Times” ajaleht oma isiklikuks tarbeks, Stanley Morison`i juhtimisel. Times Roman on nimi, mida kasutas Linotype, ja nimi, mille disainile nad registreerisid kaubamärgi USA`s. Times New Roman oli ja on siiani nimi, mida kasutab Monotype Kompanii. Tähestik on algselt loodud Monotype poolt Inglismaal, kujundus oli litsenseeritud aga Linotype`le, kuna ajaleht “The Times” kasutas Linotype`i seadmeid oma igapäevases töös.

Teise Maailmasõja ajal andis Ameerika Linotype kompanii, üldises liitlaste seltsimehelikus vaimus, avalduse kaubamärgi registreerimiseks nimele Times Roman, nagu oleks see tema shrift, mitte Monotype`i või The Times`i oma. Registreerimine leidiski aset 1945 aastal. 1980 vaadati kaubamärgi registreerimine uuesti üle, kuna mõned eraettevõtjad ihaldasid nime kasutamisest saadavat tulu, mida sai Rupert Murdoch (“The Times‘i” omanik). Algatati eraldi juriidiline protsess selgitamaks Monotype‘i õigusi, kasutamaks shrifti nime USA‘s, hoolimata Linotype‘i litsentsist. Juriidiliste manöövrite tulemus on, et Linotype ja tema litsentsid Adobe ja Apple‘ga Times Roman‘i nime kasutamise kohta jäid jõusse, samas jäi Monotype‘le Times New Roman ja litsents Microsoftiga.

Joonis 5. Kasutusel olevate Times (New) Roman versioonide pisikesed erinevused. Ülemine kiri on Monotype/Microsoft`i OpenType formaadis Times New Roman, keskel shriftide erinevused, alumine shrift - PS formaadis Linotype kompanii Times.

Aastaid kestnud üleookeanilise Times‘i disaini jagamisel ja trükitehnoloogia üleminekul metallplaatidelt fotole ja edasi digitaalseks, toimusid suured muutused shrifti detailides nii Linotype kompanii Times Roman`is kui Monotype kompanii Times New Roman`is. Eriti ilmsiks tulid need erinevused siis, kui Adobe laskis välja oma PS versiooni Times‘ist. Erinesid tähemärkide kõrgused, samuti proportsioonid ja mitmed detailid.

Hilistel 80-datel uuendas Monotype oma Times New Roman‘it, kohandades selle vastama nii proportsioonidelt kui mõõtkavalt Adobe-Linotype‘i versioonile Times Roman‘ist. Monotype väitis, et nende versioon on Adobe omast parem, kuna sellel on pehmemad kurvid, täpsemad detailid ja üldse tundlikum algupärasem disain, mille tegi Victor Lardent spetsiaalselt “The Times‘ile” ja Monotype‘le. Lardent oli töötanud Stanley Morison‘i töögrupis. Samal perioodil täiendas Adobe oma versiooni Times‘ist, kasutades samuti disainereid Linotype kompaniist. Peale täiendust tuli loomulikult pressiteade, mis ülistas suurepärast uut Adobe Times`i versiooni. Seega käis turul omamoodi rebimine, kes loob kõige rafineerituma, tundlikuma, originaalsema, tõepärasema, siirama ja tüpograafiliselt korrektsema shrifti. Paljud, isegi enamus, kasutajaid ei märganud ega hoolinud imepisikestest erinevustest, paljud muudatused olid nähtavad 10 punktise teksti juures 300 dpi resolutsiooniga (muudatus oli näiteks 1 piksel pikem seriif vms).

Kui Microsoft tootis oma versiooni Times New Roman‘ist, litsentseeritud Monotype‘lt TT formaadis ja Apple valmistas oma versiooni Times Roman‘ist, litsentseeritud Linotype‘lt samuti TT formaadis, algas uus võistlus uuest aspektist, kuna nii Microsoft kui Apple olid kulutanud kõvasti aega ja jõudu tegemaks TT shrift nii heaks, kui võimalik, või paremaks veel, paremaks isegi kui PS shriftid. Samal ajal avalikustas Adobe oma ATM‘i, millega kaasnesid ka täiendatud baasshriftid, kohendatud põhiliselt perfektsemaks kuvamiseks ekraanil. Ka Imagen, nüüdseks osa QMS‘ist ja Sun`ist, arendas oma konkureerivat skaleeritavate shriftide tehnoloogiat ja ponnistas tõestamaks, et nende versioon Times‘ist, litsentseeritud Linotype‘lt, ei jää sugugi alla konkurentide omadele. Sellest tulenevalt muutus Times‘i kvaliteet märkimisväärselt, Times‘ist kujunes etalon paljudele shriftiformaatidele.

Ei kunagi varem ja ilmselt ka mitte edaspidi, ei saa pikslite paigutus seriifides või “S-kõver” vms nii suurt tähelepanu inseneride ja arvutiteadlaste hulgas, kui seda oli Times Roman‘i puhul. See oli ülim ajastu digitaalsete shriftide loojatele.


Materjalid
___________________________
Times (New) Roman and its part in the Development of Scalable Font Technology - By Charles Bigelow - www.truetype.demon.co.uk/articles
Times - Apple Computer, Inc - developer.apple.com
Times New Roman - Microsoft Corporation - www.microsoft.com/typography/fonts
Times Roman Linotype 1931-1935 - MyFonts.com - www.myfonts.com

<< TAGASI