Estonian lighthouses | Эстонские маяки

Tuletornid on meresõitjatele olnud juba sajandeid teejuhiks ja tähistanud olulisemaid mereteid. Tule­torne ja navigatsiooni­seadmeid on aja jooksul suuresti automatiseeritud, mistõttu on enamasti kadunud majakavahi amet. Paljud ajaloolised tuletornid on tehnika arenguga kaotanud oma rolli teenäitajana ning jäänud raske merelise kliima meelevalda, seepärast lagunevad need uhked hooned kiiresti.

For centuries, lighthouses have guided sailors and marked important sea routes. Lighthouses and navigation devices have become largely automated over time, which has resulted in the disappearance of the position of lighthouse keeper. Many historical lighthouses have lost their role as guide with the advance of technology and been left to the mercy of the harsh maritime climate, leading to the rapid decay of these proud buildings.

Маяки веками были путеводителями для моряков и обозначали главные мореходные пути. Маяки и навигационные системы со временем значительно автоматизировались, в последствии чего почти исчезла профессия смотрителя маяка. Многие исто­рические маяки с развитием техники потеряли свою роль путеводителей и остались во власти тяжёлого морского климата, из-за чего эти величественные здания быстро разрушаются.